You are currently viewing Vær opmærksom på dine medarbejderne og få en velfungerende arbejdsplads

Vær opmærksom på dine medarbejderne og få en velfungerende arbejdsplads

Er du opmærksom på, om alle medarbejdere i din virksomhed trives på arbejdet? Mens mange danske virksomheder har stor fokus på trivsel og arbejdsglæde, er der stadig en del, der synes at halte bagefter. For disse virksomheder er en stor omsætning, et pænt overskud og tilfredse kunder de eneste faktorer, der fokuseres på. Problemet er, at dette simpelthen ikke er nok at bygge en virksomhed på.

Undgå et usundt arbejdsmiljø

Alle virksomheder bør have fokus på deres medarbejderes arbejdsglæde, da det i sidste ende er medarbejderne, virksomheden står og falder på. Selvom det periodevis kan lade sig gøre at drive virksomhed i et stressende og usundt miljø, kan det med tiden få alvorlige konsekvenser – ikke bare for dine medarbejdere, men også for din virksomhed. Det kan blandt andet føre til et større sygefravær og en forringelse af arbejdets kvalitet.

Flere faktorer har en negativ indflydelse på arbejdsglæden

Ifølge en dansk undersøgelse omkring arbejdsglæde synes der at være flere faktorer, som kan være årsag til, at medarbejdere mangler motivation og glæde ved deres arbejde. I toppen af undersøgelsesresultaterne ligger kollegabrok og manglende anerkendelse som nogle af de største årsager til, at arbejdsglæden er ikkeeksisterende. Dernæst peger deltagerne i undersøgelsen på faktorer som manglende opbakning, dårlig ledelse og uklare eller manglende rollefordeling og rutiner på arbejdspladsen. Slutteligt peger lidt over en fjerdedel af deltagerne på, at travlhed på arbejdet ødelægger det gode humør.

Som arbejdsgiver – eller som ledelse i det hele taget – er det vigtigt at tage ovenstående negative faktorer alvorlige. Bliver de ignoreret, kan det få større indflydelse på virksomheden, end man umiddelbart skulle tro. Heldigvis kan du som arbejdsgiver gøre rigtig meget for at højne arbejdsglæden. Sørg for at arrangere et møde med alle medarbejdere, så de selv får mulighed for at komme med forslag til ændringer på arbejdspladsen. På den måde får du tilgodeset flest muliges behov.