You are currently viewing Ny rapport: Stor optimisme blandt virksomheder

Ny rapport: Stor optimisme blandt virksomheder

En ny markedsundersøgelse fra EDC Erhverv, ved navn EDC Forventningsanalyse 2018, forudsiger, at en øget optimisme og udsigt til vækst præger virksomhederne i sådan grad, at 30 procent af de adspurgte regner med at skulle flytte i nye erhvervslokaler inden for de næste par år. Af dem svarer 48 procent, at flytningen skyldes øget vækst, og de nuværende lokaler derfor bliver for små til at huse virksomheden og de ansatte.

Et kig ud i fremtiden

Rapporten er udarbejdet af EDC Erhverv og er en årlig rapport, som forudsiger tendenser inden for erhvervsmarkedet i Danmark. I alt 1343 har besvaret spørgsmålene, og respondenterne er både små og store virksomheder. Undersøgelsen udkommer én gang årligt og giver et bud på de kommende tendenser på erhvervsmarkedet i det pågældende år.

Næsten ligelig fordelingen af lejere og ejere

Af de lidt over 1300 adspurgte svarer 46 procent, at de lejer erhvervslokaler, mens 54 procent selv ejer lokaler. Der er altså en næsten ligelig fordeling mellem ejere og lejere i undersøgelsen.

Provinsen er populær

Selvom hovedstadsområdet stadig er det mest populære område at placere sin virksomhed i, viser Forventningsanalysen, at især provinsbyerne uden for de store byer tiltrækker kunder. Undersøgelsen forklarer tendensen med at stadig stigende priser i de store byer får både lejere og investorer til at vende blikket mod provinsen. Her er leje og priser generelt lavere end i hovedstadsområdet og store byer som Odense, Aarhus og Aalborg.

Lejere overvejer at eje

Analysen viser desuden, at 27 procent af de, som i øjeblikket lejer erhvervslokaler til deres virksomhed, gerne vil eje deres kommende erhvervslokaler, og altså ikke leje. Disse tal er i høj grad et udtryk for, at vi er ovre finanskrisen. At eje er nemlig en noget mere risikabel investering end at leje. At 27 procent har mod på at eje er altså et udtryk for en større selvsikkerhed på markedet. Tallet er dog ikke tårnhøjt, og mange ser altså stadig de mange fordele ved at leje som en bedre løsning end at eje. Blandt disse fordele tæller blandt andet, at man ikke løber de store økonomiske risici, som investorer gør ved at investere i ejendomme.

Københavnerne søger eksklusive lokaler

Markedsundersøgelsen, der giver et bud på tendenserne inden for erhvervsejendomme i 2018, forudsiger desuden, at 36 procent af de virksomheder, som har svaret, at de overvejer at flytte inden for de næste par år, vil flytte, ikke grundet pladsmangel, men for at finde noget mere eksklusivt. Det kan hænge sammen med, at virksomhederne i højere grad er blevet bevidste om, at erhvervslokalerne i den grad er en lige så stor del af virksomhedens image som hjemmeside og det fysiske ansigt udadtil.