You are currently viewing Lejekontrakt: Hvilke fælder skal du passe på?

Lejekontrakt: Hvilke fælder skal du passe på?

Når du vælger at leje dine kontorlokaler, foregår det ved at udarbejde en lejekontrakt mellem din virksomhed som lejer og udlejer, der ejer kontorlokalerne. Det virker måske nemt at få et stykke papir, du bare skriver under på, og så er din virksomhed klar til at rykke ind i lokalerne. Det kan dog være en rigtig god idé at læse kontrakten nøje igen, inden du sætter din underskrift. Der kan nemlig være nogle punkter, der måske ikke passer særligt godt til din virksomhed.

Længden af lejeperioden

Når du skal leje lokaler, er der mulighed for at lave en tidsbegrænset lejekontrakt eller en ubegrænset lejekontrakt. Hvis der laves en tidsbegrænset lejekontrakt, har du kun mulighed for at leje kontorlokalerne i den givne periode. Det kan fx være fem år, hvis der er planlagt renovering af lokalerne derefter. Kontrakten udløber efter de fem år, og din virksomhed er derfor nødt til at flytte ud.

Er lejekontrakten ubegrænset, er der ikke fastsat et tidspunkt for, hvornår du skal flytte ud af lokalerne. Det kan være forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvilken form for kontrakt der er at foretrække.

Opsigelse af lejekontrakt

De generelle regler for lejers mulighed for opsigelse er typisk med et opsigelsesvarsel på løbende måned plus tre måneder. Der kan dog være anført andre ting i lejekontrakten. Det er selvfølgelig noget, du skal være opmærksom på. Er der tilføjet en længere periode for opsigelsesvarslingen, skal du være forberedt på, at du skal overveje i god tid, om der er behov for nye lokaler, da den lange opsigelsesperiode kan sætte en stopper for dine planer.

Hvem står for vedligeholdelse?

Når du lejer dine kontorlokaler, vil det generelt være udlejer, der står for vedligeholdelse. Det er oftest en af fordelene ved at leje i stedet for at købe kontorlokaler. Du skal dog være opmærksom på, hvad der er anført i lejekontrakten i forhold til vedligeholdelse. Der kan nemlig tilføjes i kontrakten, at det er dig som lejer, der skal stå for vedligeholdelsen.

Vil du helst undgå vedligeholdelsesposten i dit budget, skal du sikre dig, at der står anført i lejekontrakten, at det er udlejer, der er ansvarlig for vedligeholdelse.