You are currently viewing Indretningen er vigtig i erhvervslokaler

Indretningen er vigtig i erhvervslokaler

Det er som erhvervsejer vigtigt, at man lægger stort fokus på, hvordan indretningen er i det erhvervslokale, som man er i besiddelse af.

De fleste ved, at det er vigtigt, at man på en arbejdsplads har et godt miljø. En arbejdsplads og en dagligdag, hvor alle føler sig trygge og føler, at de kan sige, hvad de vil, når de bliver spurgt ind til eksempelvis arbejdsideer. Men det er ikke kun på de personlige forhold, man skal være opmærksom som chef i en virksomhed, der dagligt mødes i erhvervslokaler.

Det er nemlig af fundamental betydning, at indretningen er, som den skal være. Det må helst ikke være sådan, at medarbejderne bliver mødt af overvældende rod eller en uorganiseret struktur i kontorlokalerne.

Overblik og detaljer

Er der styr på tingene, og er der ikke så lidt rodet, giver det hele mening for medarbejderne. Er der derimod fyldt med alle mulige ting, som bare står og fylder, giver det ikke ligefrem ro i sindet.

Det er afgørende, at man som chef formår at have det kølige overblik. Det overblik eksisterer i høj grad, når der er afryddet. Det er ikke til stede, hvis der er for meget rod og for lidt fokus på, at æstetikken er i orden.

Samtidig er det også vigtigt, at man har indrettet sine kontorlokaler på en sådan måde, at det føles hjemligt. Man skelner i arbejdsverdenen mellem det nære forhold til sine kontorlokaler og det distancerede forhold til kontorlokalerne.

Har man et godt og sundt forhold til sit arbejdslokale, bliver kvaliteten også derefter. Er man derimod distanceret fra det, man møder ind til i dagligdagen, opstår der problemer.

Derfor gør man som chef og leder klogt i, at der er styr på de mindste detaljer. Det nytter ikke altid, at indretningen er for professionel.

Man skal selvfølgelig også have in mente, at folk er forskellige og foretrækker forskellige indretninger. Men grundlæggende er en rolig og afslappet atmosfære at foretrække.

Den rolige og afslappede indretning skal også være en reminder om, at selvom der er travlt, så er arbejdspladsen også af større fællesskabskarakter end først antaget. Derfor går det ikke, hvis man føler, at der er for meget i klemme på grund af en kaotisk og ustruktureret indretning.

Fengshui

Fengshui må aldrig undervurderes i denne kontekst og er indikator for rolige forhold til medarbejderen.

Men den asiatiske tankegang er ikke kun belejlig for chefen og de ansatte. Kommer der eventuelt interessante gæster ind og ser ens erhvervslokaler, må man ikke undervurdere betydningen af, at energierne er rolige og afbalancerede, men selvfølgelig stadig med en vis autoritet. Den slags opnår man ved at gøre indretningen så fin og afbalanceret som muligt. Og det skaber en vis arbejdsro, som gavner professionalismen på arbejdspladsen og dermed også noget, der har direkte indflydelse på resultaterne.