You are currently viewing Kontorfællesskaber vinder frem blandt erhvervslejemål

Kontorfællesskaber vinder frem blandt erhvervslejemål

Mens individuelle erhvervslejemål oftest har en billigere kvadratmeterpris, kan kontorfællesskabet på sigt være en gevinst – på mere end ét område.

Store åbne rum, co-working spaces og deleordninger, der fremmaner samarbejde mellem forskellige virksomheder under samme tag. Kontorfællesskabet er den deleøkonomiske tanke foldet ud inden for erhvervslokalets fire vægge. Ud fra tanken om, at der både er ressourcer at spare og gevinster at vinde – for de involverede parter eller selskaber.

Konkret fungerer kontorfællesskabet ved, at flere virksomheder går sammen om de lokaler eller det rum, de lejer. Der findes både eksempler, hvor det drejer sig om enkelte lokaler, en etage eller en hel bygning. Formatet er det samme. Der deles, hvor der deles kan, og så deles der lidt mere. Ideelt set også på et fagligt niveau.

For det er gennem tværfagligt samarbejde, hvor hver part smider egne, specifikke kompetencer i puljen, at kontorfællesskabet fungerer allerbedst.

Derudover er der naturligvis den optimale pladsudnyttelse ved delingen af eks. kantine, parkeringsareal og andre faciliteter, der tegner sig for de mest åbenlyse, økonomiske fordele ved kontorfællesskabet.

Ved at spare de overskydende og i gåseøjne unødvendige udgifter, der er forbundet med uudnyttede faciliteter, giver kontorfællesskabet virksomheder mulighed for at koncentrere de økonomiske kræfter om det vigtigste – det daglige arbejde.

Læg dertil, at formatet sætter virksomheder i stand til på første hånd at sparre indbyrdes – og pludselig ligner det en win-win sitution, såfremt man er indstillet på det.

Det bekvemmelige kontorhotel

Mens kontorfælleskabet er et koncept, der gennem flere år har eksisteret i forskellige afskygninger, har det for nylig fået en ny forgrening – kontorhotellet.

I praksis fungerer det som et regulært kontorfællesskab, men tilbyder udvidet bekvemmelighed i den forstand, at det også varetager anden service. Det drejer sig om de fornødenheder og gøremål, hverdagen normalt byder på: Eksempelvis frokost, kantinedrift, rengøring og teknisk support.

Således kan det for virksomheden, der lejer sig ind, spare både udgifter, besvær og ikke mindst den tid, der går med lavpraktisk timing og tilrettelæggelse i dagligdagen.

Det er især i de større byer, man har fået øjnene op for konceptet og oplever fremkomsten af flere kontorhoteller.

Økonomiske fordele – på sigt

Det er netop de daglige service-udgifter, der er med til at gøre det økonomisk rentabelt at blive en del af et kontorfællesskab.

Oftest er kvadratmeterprisen rent faktisk lavere ved individuelle erhvervslejemål. Men kvadratmeterprisen er ikke alt.

Omkostningerne for den daglige service, vedligeholdelse og større enkeltinvesteringer, a la kopi- og kaffemaskiner løber hurtigt op i mange tusinde kroner. Derfor er der mærkbare besparelser at hente, hvis man deler udgiften.

Flere online-virksomheder specialiserer sig i netop formidling af kontorfællesskaber og -hoteller og står klar til at vejlede inden for både udbuddet, logistik og økonomisk incitament.