You are currently viewing Kontorejendommene spås en lys fremtid i 2018

Kontorejendommene spås en lys fremtid i 2018

Der er en positiv tilgang til kontorejendommene i 2018 blandt investorer og erhvervsmæglere, viser en ny statistik foretaget af Ejendomsforeningen Danmark.

Der er høje forventninger ifølge statistikken, når man ser samlet på ejendomsværdi, markedsleje og udlejningsprocent. Så høje forventninger at Ejendomsforeningen Danmark kan konkludere, at det er første gang, forventningerne til kontorsektoren er så høje. Det er en stigende interesse for kontorejendomme, som gør, at investorer og mæglere forventer stigende ejendomsværdi og markedsleje. Forventningerne til det samlede afkast i 2018 og 2019 er steget med hhv. 0,1 og 0,2 procentpoint sammenlignet med sidste kvartal.

Disse forventninger til kontorejendommene går godt i spændt med den voksende interesse for kontorfællesskaber, som består af flere forskellige virksomheder placeret i samme kontorfællesskab, herunder for eksempel de omtalte kontorejendomme.

24.000 kontorfællesskabs-lokaler i 2020

Og også kontorfællesskaberne har en lys fremtid i sigte, hvis man skal tro tendensen for 2017. Globalt var der over 1 millioner medlemmer i disse kontorfællesskaber, også kaldet coworking, i 2017. Det forventes, at der er 24.000 af disse kontorfælleskaber i 2020 globalt, sådan som udviklingen ser ud nu.

Da kontorfællesskaber kom frem i Danmark, var det noget, der udelukkende var for start-up-miljøet og primært i hovedstadsområdet. I dag rummer nogle af de danske kontorfællesskaber store virksomheder som Telenor, Snapchat og Spotify. Det fleksible og sociale miljø har altså vundet indpas i Danmark til fordel for de normale kontorer. En anden ting er, at store kontormiljøer i storbyernes centrum ofte er dyre, hvilket gør det svært for mindre og nystartede virksomheder at placere sig på de populære lokationer. Ved brug af kontorfællesskab kan flere virksomheder placere sig sammen og derved bo billigere, men stadig centralt.

Begrebet deleøkonomi har været inspiration for kontorfællesskaber og inspirerer også på den måde, at det ikke nødvendigvis længere er et must at eje noget, for eksempel et kontorlokale. Derimod kan det være lige så givtigt for en virksomhed at blive en del af et kontorfælleskab økonomisk set, men også socialt og udviklingsmæssigt. I kontorfællesskaberne kan medarbejderne få muligheden for at sparre med enten lignende eller kontrasterende virksomheder for at udveksle ideer, løsningsmuligheder og erfaring.

Markedet for kontorfællesskaber er nået til det punkt, hvor markedet drives fremad mod flere og større kontorfællesskaber. I 2020 forventes det, at der er 3,8 millioner medlemmer af disse kontorfællesskaber mod de lidt over 1 millioner medlemmer i dag. I Danmark ses den store fremgang i kontorfællesskaber især ved, at det nu ikke kun er i hovedstadsområdet og for start-ups, at det er populært. Kontorfællesskaber har efterhånden spredt sig til hele landet, inklusiv de mindre byer, hvor kommuner, ledende lokale virksomheder eller foreninger tager initiativ til disse fælleskontorer.