You are currently viewing Kontorlandskabet kan fremme effektiviteten i din virksomhed

Kontorlandskabet kan fremme effektiviteten i din virksomhed

Måden, du indretter din virksomheds kontorer på, kan have afgørende betydning for effektiviteten i din virksomhed. Nøgleordet er at kende din virksomhed og indrette kontorlandskabet efter det. Alt efter hvilke personlighedstyper, du har ansat, og hvilke arbejdsopgaver virksomheden beskæftiger sig med, er der store fordele ved at indrette sig i et åbent kontorlandskab. Er din virksomhed indrettet således, at der er meget teamarbejde, er det åbne kontorlandskab især helt ideelt. Er din virksomhed mere præget af arbejdsgange, hvor medarbejderne skal udvikle ting kan et mere roligt kontorlandskab være mere ideelt.

Det åbne kontorlandskab

Arbejder dine medarbejdere meget i teams, kan dine medarbejdere nyde godt af at sidde i et åbent kontorlandskab. Det åbne kontorlandskab indbyder til sparring og samvær, så det er en god måde at få teamene til at arbejde godt sammen. At teamene arbejder godt sammen kan naturligvis i sig selv fremme effektiviteten, men også det, at medarbejderne trives og har det godt, skaber motivation.

Dog skal du være opmærksom på, at i det åbne kontorlandskab er der meget støj og mange forstyrrelser, som kan virke forstyrrende overfor andre medarbejdere. Derfor bør du altid overveje og granske, hvilken type virksomhed din virksomhed er, før du indretter hele virksomheden i et åbent kontorlandskab. En løsning kunne være at indrette dele af virksomheden i enkeltmandskontorer og andre i et åbent fællesskab. For meget støj og for mange forstyrrelser ved det åbne kontor kan dog løses med skillevægge, som kan flyttes og opstilles efter behov, så teamene kan få mere arbejdsro i perioder, der er brug for det.

Det lukkede kontor

Det åbne kontorlandskab skaber meget støj – både lydmæssigt og synsmæssigt, og for medarbejdere, der sidder med arbejdsopgaver såsom at skrive tekster eller udarbejde pressemeddelelser, eller medarbejdere der har megen kontakt med kunder, kan det lukkede kontor være mere ideelt. Det kan også sagtens være, at virksomhedens medarbejdere groft set kan karakteriseres som stille og indadvendte typer, som måske ikke ville trives i det åbne kontorlandskab. Medarbejdere, der ikke trives, vil miste motivationen og arbejder ikke optimalt. Igen handler det om, som leder, at have indsigt i virksomheden og dennes medarbejdere, så virksomheden kan blive indrettet efter dens type og behov.

Indret med omtanke

Mange arbejdsgivere tænker ikke yderligere over kontorlandskabet og er slet ikke klar over, hvor meget kontorlandskabet betyder for trivslen og dermed effektiviteten. Man bør også kun sætte personer, der i det daglige har meget med hinanden at gøre, til at arbejde i et åbent kontorlandskab, da alt for mange ellers bliver udsat for unødig meget støj og forstyrrelser, som kan hindre effektiviteten.