You are currently viewing 6.000 m² stort erhvervshus på Eternitgrunden i Aalborg

6.000 m² stort erhvervshus på Eternitgrunden i Aalborg

erhvervshus aalborg

Stort erhvervshus opføres i Aalborg

Opførelsen af et markant erhvervshus, Fronthuset, er i efteråret blevet sat i gang på Aalborgs største byudviklingsområde Eternitgrunden og vil komme til at rumme 6.000 m² plus 1.000 m² kælder.

KPF Arkitekter har tegnet Aalborgs nye erhvervshus, som vil få en uhyre synlig placering midt i et af Limfjordsbyens største trafikale knudepunkter.

Fronthuset bliver markant, hvad angår såvel placering og størrelse som udseende.

Præcis som grundens øvrige byggeri er arkitekturen udført med respekt for områdets historie – for eksempel vil Fronthuset få en tagkonstruktion, som er tydeligt inspireret af Dansk Eternits gamle lagerhaller.

Bygherren Søren Enggaard A/S har til dato udlejet næsten halvdelen af de 6.000 m², heriblandt fusionen mellem Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro, Jutlander Bank, der i Fronthusets nederste etager vil etablere en ny afdeling.

Erhvervshusets to øverste etager skal huse Storm Advokatfirma, som ser frem til at samle sine forskellige afdelinger i et ny domicil.

Læs mere her om Aalborgs fremtidige erhvervshus på Eternitgrunden
Tjek videre her, hvis firmaet søger ledige erhvervslokaler i Aalborg C