You are currently viewing Derfor er gennemsigtighed på arbejdspladsen en fordel

Derfor er gennemsigtighed på arbejdspladsen en fordel

I nogle virksomheder er der en masse hemmelighedskræmmeri og gætterier. Det kan være utroligt skadeligt for virksomheden i det lange løb. Derfor kan det også godt betale sig at forsøge at skabe gennemsigtighed på arbejdspladsen, hvis I gerne vil nå længst muligt.

Inddrag alle i målsætningerne

Der er med stor sandsynlighed sat nogle mål for virksomheden, og disse er det en fordel at inddrage samtlige ansatte i. Er alle på arbejdspladsen klar over, hvad I arbejder hen imod, er der nemlig langt større sandsynlighed for, at I sammen når jeres mål. Vær derfor ikke bange for at inddrage samtlige led i virksomheden i de forskellige KPI’er og delmål, der er sat. Når I som virksomhed løfter i flok, og alle sammen arbejder med de samme mål for øje, kommer I helt sikker endnu længere.

Vær ikke bange for at snakke om problemerne

Langt de fleste mennesker kan nikke genkendende til, at det kan være ubehageligt at snakke om problemer. Det er imidlertid nødvendigt, hvis disse problemer skal løses, og derfor er det også fornuftigt at turde italesætte udfordringerne på arbejdspladsen.


Det er klart, at du som chef ikke skal gå rundt og skræmme alle de ansatte med ubehagelige tal og statistikker, men er der nogle konkrete problemstillinger, der skal håndteres, kan man med fordel inddrage alle på arbejdspladsen. På den måde har alle mulighed for at komme med deres løsningsforslag og idéer til forbedringer, og dermed kan det være, problemerne bliver løst. Fremfor at du som chef sidder alene med puslespillet, kan I på arbejdspladsen i fællesskab få brikkerne til at gå op.

Skab en åben og inddragende kultur

Det gælder generelt, at det som regel er en fordel at have en åben kultur på arbejdspladsen. Det bidrager til et godt arbejdsmiljø, og ligeledes bidrager det til, at samtlige ansatte konstant gør deres bedste og også tør komme med forbedringsforslag og nye idéer. Når der er gennemsigtighed i virksomheden, bliver det langt nemmere for den enkelte at bidrage og føle sig hørt og set, og det er en klar fordel. Desuden er hemmelighedskræmmeri generelt ubehageligt, så undgå snak i hjørnerne, og vær i stedet åben omkring både mål, problemer og succeser.