You are currently viewing Tips til at tage godt imod en ny medarbejder

Tips til at tage godt imod en ny medarbejder

Når arbejdspladsen får en ny medarbejder, gælder det om at gøre et godt stykke arbejde i denne forbindelse. Ved at give den nye medarbejder en god modtagelse vil vedkommende føle sig godt tilpas i sin nye arbejdssituation. Det kan nemlig være yderst grænseoverskridende at starte et nyt sted. 

Udover at få den nye medarbejder til at føle sig velkommen vil det skabe de bedste forudsætninger for, at vedkommende er i stand til at udføre et godt stykke arbejde for virksomheden. En tilfreds og tryg medarbejder er nemlig en mere produktiv og kreativ medarbejder. Vi giver dig her nogle tips til, hvordan du tager godt imod en ny medarbejder. 

Inden vedkommende starter

Inden den nye medarbejder starter, er der en lang række praktiske ting, der skal ordnes. Sørg for at udpege en kontaktperson og en eventuel mentor, som den nye medarbejder kan henvende sig til ved tvivlsspørgsmål. Informer de resterende ansatte om den nye medarbejder, og ryd en kontorplads til vedkommende. Opret mailadresse, logins, telefonnummer, præsentation på hjemmeside, og klargør computeren med dertilhørende programmer. 

Den første arbejdsdag

Når det er tid til den første arbejdsdag, er det god kutyme at byde på fælles morgenkaffe og give en buket blomster. Præsenter lederne og de nærmeste kolleger, og giv et introduktionsmøde med kontaktpersonen. Vis den nye medarbejder rundt på arbejdspladsen, og giv en gennemgang af introduktionsprogrammet. Forventningsafstem, og udlever nøgler, telefon, koder, passwords, personaleskab mv. Sørg ligeledes for at udlevere mobil, computer og evt. tablet. 

Den første arbejdsuge

I løbet af den første arbejdsuge bør du sørge for at præsentere den nye medarbejder for arbejdsopgaverne – både på kort og på længere sigt. Præsenter arbejdsmiljørepræsentanten, og giv en introduktion til sikkerhedsforskrifter, samarbejdssystemer, procedurer ved evakuering og brand, generelle it-systemer samt specielle programmer alt efter behov. 

Den første måned

For ikke at overvælde den nye medarbejder med alle informationer i løbet af én uge kan du med fordel dele informationerne op. I løbet af den første måned skal medarbejderen dog have en gennemgang af personalepolitik, arbejdstidsregler, arbejdsmiljøpolitikker samt et introduktionsforløb og sparring med kolleger. Lad derudover medarbejderen møde eksterne og interne samarbejdspartnere. Igennem dette forløb vil den ansatte uden tvivl føle sig godt taget imod.